Hva er ETR?

Eat the rich er deltakernes egen ikke-kommersielle, anti-kapitalistiske alternative festival. Her er det åpent for små grupper og enkeltpersoner å sette i gang sine egne arrangementer. Festivalen er fullstendig fri fra sjefer og autoriteter.

Byliv er mer enn næringsliv. Med Eat the rich-festivalen ønsker vi å demonstrere at det finnes tiltak som makthaverne ikke rår over, og som de kanskje heller ikke ønsker å se. I stedet for å la politikernes, byråkratiets og næringslivets fremmedgjøring passivisere oss, lager vi moroa vår sjøl.

På Eat the rich-festivalen er det rom for konserter, forestillinger, marked, kafeer, workshops, seminarer, aksjoner; la fantasien sette grensene. Alle små og store band, teatergrupper, kunstnere, idealistiske foretak og private initiativ oppfordres til å legge et arrangement til Eat the rich-festivalen. Gjør noe sjøl.

De frivillige arbeidsgruppene som jobber med festivalen fungerer ikke som noe styre. De legger rammene for festivalen, men fyller den ikke med innhold. De koordinerer de forskjellige arrangementene, tilrettelegger egnede plasser på Svartlamon, setter sammen program etc. Arbeidsgruppene trenger også flere folk.

For å lage program og for praktisk bistand er det en fordel at det gis tilbakemelding om arrangementer i så god tid som mulig før festivalen.

Non Profit

Eat the rich-festivalen er non-profit, dvs. at ingen skal kunne tjene penger på arrangementene. Eventuelle overskudd fra salg o.l. skal gis til ideelle formål. Mange velger å la pengene gå videre til neste festival eller til andre arrangementer i ETR-ånd senere på året. Eller de lar være å ta i mot betaling.

Hva kan du bidra med?

Fantasien setter grenser. Fra tidligere år kan foruten det å arrangere eller spille konserter nevnes: DJs, teaterforestillinger, marked og salgsboder, infostands, kafeer, workshops, seminarer og foredrag, politiske aksjoner og demonstrasjoner, utstillinger, kinoer, gjøgling, parties… Lag et arrangement, enten selv eller sammen med noen.

Musikk

Musikken på Eat the rich har sydet fra en rekke scener av forskjellig format. Noen har organisert scener med et fullbooket program, andre har latt scenen stå helt eller delvis åpen for mer eller mindre spontane opptredener.  Noen arrangerer konserter innenfor en bestemt genre, andre av blanda format.
Ingen får betalt for å opptre.

Aksjoner

Eat the rich trenger ikke bare være en musikkfestival. Det kan også være også aksjonsfestival, en politisk markering i mot markedsstyring og toppstyring. Stadig flere sider av hverdagen og livene våre blir kommersialisert. Eat the rich-festivalen er for deg som dyrker alt gratis. For deg som ikke anser Quart som en god standard for en festival.
Eat the rich er en fin anledning til å vise hva du egentlig synes om markedskreftene, om banker og konserner, profitt, lønnslaveri, overkjøring, undertrykking, krig, politivold og annet faenskap.

Få med deg noen du kjenner som deler ditt engasjement for en sak og lag et foredrag, en aksjon, en demonstrasjon, et foredrag eller en studiesirkel,… et eller annet.

Praktisk

Det er også mye praktisk arbeid som krever folk både før under og etter festivalen. De siste årene har det vært stor mangel på riggehjelp, scenevakter o.l. Rydding og avfallsbehandling krever bedre organisering.

Koordinering

Alle som planlegger et arrangement eller er hypp på å hjelpe til bes komme på et av koordineringsmøtene. Her finner vi ut av praktiske problemer og spørsmål, og samkjører begivenhetene  i forhold til hverandre. Det kan også være lurt å komme om du har andre spørsmål, ideer du trenger hjelp til eller ønsker tips og inspirasjon.

Vis hensyn

Eat the rich arrangeres i et boområde. Vis hensyn til naboer og omgivelser, både med tanke på privatliv, nattero og ting&tang…

Comments are closed.